CV Lyhyesti

Toimin tukena, kun haluat lisää tietämystä ja osaamista kansainvälisestä henkilöstöjohtamisesta (IHRM). Luon ja luotsaan verkostoja, joiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaideni IHRM-osaamista ja sen hyödyntämistä. Alla on listattu keskeinen koulutus- ja kokemustaustani, jonka pohjalta toimin.

Koulutus

Helsingin kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden tohtori, 1998
Helsingin kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden lisensiaatti, 1994
Turun kauppakorkeakoulu, kauppatieteiden maisteri, 1991
London Business School, International Teachers’ Training Programme, 1995–1996

Kokemus

Itsenäinen asiantuntija, IHRM Liaison Marja Tahvanainen, 08/2007 >
Koulutus, tutkimus ja neuvonanto ulkomaankomennusten ja laajemmin kansainvälisen henkilöstöjohtamisen (IHRM) alueella

Dosentti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 11/2004 >
Erityisalueena kansainvälinen henkilöstöjohtaminen IHRM

Neuvonantaja, itsenäinen, sopimussuhteinen, KPMG Oyj, 08/2007–01/2009
Toimialueena ulkomaankomennuksiin ja globaaliin henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut

Asiantuntija, KPMG Oyj, 03-08/2007
Vastuualueena kansainväliset henkilöstöasiat, erityisesti ulkomaankomennusasioiden kehittäminen

Opetus- ja tutkimustehtäviä, Helsingin kauppakorkeakoulu, 08/1994–06/2005
Opetusalueena kansainvälinen henkilöstöjohtaminen; opinnäytteiden ohjaus, tutkimus ja tutkimusmenetelmien opettaminen

Lehtori, Hanken, 08/2002 – 12/2002
Opetusalueena henkilöstöjohtaminen

Tutkimuspäällikkö, LTT-tutkimus Oy, 10/1998–11/2001
Tehtävänä projektien johtaminen ja toteutus alueilla kansainvälinen liiketoiminta, osaamisen johtaminen, kansainvälinen teknologian siirto

Tutkija, Suomen Akatemia, 01/1996–12/1997 ja 08/1991–07/1992
Tutkimusalueena kansainvälinen henkilöstöjohtaminen

Johdon kouluttaja; luentoja, kursseja ja työpajoja eri tahoille, esim. JOKO, IIR, JTO ,TTL, Aalto Executive Education, ECA, Mercer, kansainväliset yritykset, 1993 >

Luottamustehtäviä

HR Advisory Team -jäsen, Aalto-yliopisto, 01/2011 >
Strateginen neuvonantaja, RES Forum, 01/2010 >