IHRM-klubitapaaminen 6.9

Kansainvälisen liikkuvuuden juridinen ympäristö on muuttunut ja muuttuu aina vain kiivaampaa vauhtia. Eri maiden viranomaiset seuraavat tarkasti lakien ja vaadittujen toimintatapojen noudattamista ja vaihtavat tietoja keskenään. Realisoituessaan riskit erheellisestä toiminnasta voivat olla hyvinkin karut. Syyskuun alun tapaamisessa Anna Hyppönen Migristä, Antti Klemola KELA:sta, Marjaana Lundqvist ETK:sta ja Anna-Leena Rautajuuri Verohallinnosta kertovat äskettäisistä ja tulevista muutoksista, joilla on yhteys työntekijöiden kansainvälisiin siirtoihin ja ulkomailla työskentelyyn. Vieraat myös vastailevat osallistujilta saamiinsa etukäteiskysymyksiin.

Järjestelmiä, digitalisaatiota ja automaatiota on alettu hyödyntää ulkomaan työjaksojen hallinnoimisessa yhä useammassa klubiorganisaatiossa. Tapaamisen päätteeksi pysähdytään hetkeksi vaihtamaan kokemuksia näiden tähän asti havaituista hyvistä ja huonoista puolista. Lisäksi Päivi Sihvo-Eskelinen Pöyryltä kertoo heidän komennusten hallinnoimisessa käyttämästään People Doc -järjestelmästä.