IHRM-tutkimus

 

  • Kehittämiseen tähtäävät tutkimukset ja selvitykset, jotka kohdistuvat tyypillisesti työntekijöiden kansainvälisiin siirtoihin liittyviin käytäntöihin ja prosesseihin asiakasorganisaatiossa.
  • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dosentuurin myötä tekeillä on usein myös akateemista tutkimustyötä. Uusimpina osallistuminen ”Mapping the Field of IHRM Reseach” -projektiin, joka käy läpi ja analysoi IHRM-tutkimusalueelta 20 vuoden ajalta julkaistut tieteelliset artikkelit. Yhdessä professori, dekaani Ingmar Björkmanin (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu) sekä professori Denice Welchin (Melbourne Business School) kanssa. Meneillään on lisäksi yhteistutkimus erikoistutkija Barbara Bergbomin (Työterveyslaitos) kanssa eri maiden välillä kommutoivista tai pendelöivistä työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan.