Mitä asiakkaani sanovat IHRM-klubista?

 

”Olen ollut mukana IHRM-klubin toiminnassa melkein kymmenen vuotta. Vaikka työpaikat ovatkin vaihtuneet, klubi on pysynyt, koska se on ollut minulle työssäni erittäin hyvä foorumi jakaa ja saada tietoa Global Mobility -alueeseen liittyvissä asioissa. Klubin jäsenenä olen saanut ideoita sekä suurempiin linjauksiin ja asioiden kehittämiseen yrityksissä, joissa olen työskennellyt että myös ihan pieniin ongelmiin päivittäisissä haasteissa kansainvälisen liikkuvuuden suhteen. Olen erittäin tyytyväinen foorumiin siksi, että voin luottamuksella keskustella muiden yritysten kollegojen kanssa, joilla on samanlaisia kokemuksia ja haasteita omassa työssään. On erittäin hyödyllistä saada tietää siitä miten muut yritykset ja foorumin jäsenet toimivat erilaisissa kansainvälisen liikkuvuuden tilanteissa.”

Kati Laitsaari, HR Manager, Global Mobility, Cargotec


”IHRM-klubi on meille kansainvälisten siirtojen parissa työskenteleville tärkeä foorumi, jossa voimme luottamuksella vaihtaa kokemuksia ja jakaa parhaita käytäntöjä. Marja Tahvanainen vetää klubia erittäin ammattimaisesti.  Arvostan erityisesti hänen vuosittaista tutkimuskatsaustaan, johon hän on koonnut uutta kansainvälistä tutkimustietoa mobility-kentältä. Meille, jotka emme työn ohella ehdi tarpeeksi lukea alan tutkimuksia, tällainen laaja mutta tiivistetty tutkimuspaketti on erittäin hyödyllinen ja avartava.”

Saara Heininen, Manager, International HR, Finnair


”IHRM-klubista on ollut minulle paljon hyötyä työssäni kansainvälisissä henkilöstöasioissa. Klubitapaamisten aiheet ovat mielenkiintoisia ja antavat usein käytännön vinkkejä työhömme. Tapaamisten välillä käydyt sähköpostikeskustelut ovat myös erittäin antoisia. Klubin jäsenien osaaminen ja kokemus on niin monipuolista, että jokaiseen kysymykseen ja tarpeeseen on löytynyt vastaus sekä tukea. Klubi on ollut hyvä keino verkostoitua muiden kansainvälisten henkilöstöasioiden osaajien kanssa ja kehittää omaa osaamista tällä alalla.”

 Kirsi Korhonen, henkilöstöasiantuntija, Helsingin yliopisto


”Loistava verkostoitumiskanava; asiantuntevaa ja ajantasaista tietoa jakava klubi.”

 Heli Niemikotka, HR Specialist, International Assignments, Neste Oil


”Olen ollut mukana IHRM-klubissa ihan alusta asti. Se on ainutlaatuinen mahdollisuus tavata kollegoja sekä vaihtaa kokemuksia ja käytäntöjä. Yhdessä sovitut teemat ja asiantuntija-alustukset antavat oivan mahdollisuuden ylläpitää omaa osaamista ja ammattitaitoa, jopa kokeneemmallekin jäsenelle. Klubi-tilaisuuksissa on myös aina mahdollista keskustella ajankohtaisista asioista. Klubin vetäjä, akateemisen taustan omaava Marja Tahvanainen tuo erittäin merkittävän panoksen klubin toimintaan. Varsinkin hänen tekemänsä laadukkaat Global Mobility- tutkimuskatsaukset ovat olleet minulle hyvin kiinnostavia. Ne antavat varsin kattavan ja ”valmiiksi pureskellun” yhteenvedon trendeistä ja ulkomaankomennuksiin liittyvistä tutkimuksista. Näitä tutkimustuloksia voin sitten peilata oman yrityksen käytäntöihin. Saan siten vahvistusta omalle käsitykselleni siitä, mitkä asiat ovat yrityksessämme hyvin tällä hetkellä ja mitkä asiat kaipaavat kehittämistä.”

Benita Öhman, Manager, Compensation & Benefits, UPM


”IHRM:ssä mukana oleminen tukee loistavasti verkostoitumista ja muiden saman alan ammattilaisten osaamisen hyödyntämistä.”

Johanna, Manager, Mobility


”IHRM-klubi on toimiva ja aktiivinen verkosto.”

Riitta Honkanen-Vaheri, Henkilöstöpäällikkö, Patria


”IHRM-klubi on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen verkosto, jossa kansainvälisiin tilanteisiin erikoistuneet HR-ammattilaiset voivat vaihtaa kokemuksia sekä oppia uutta ajankohtaisista asioista koko komennuksen elinkaaren ajalta. Verkostossa esiteltävä Global Mobility -tutkimuskatsaus on tuonut ulkomaankomennuksia laajempaa näkemystä kansainväliseen HR-kenttään sekä kansainvälisiin HR-strategioihin.”

Sanna Downing, Senior Specialist, Global Mobility VTT


”IHRM-klubi on hyvä ja tarpeellinen konklaavi pohtia kaikkia yhteisesti askarruttavia asioita. Tiedon jako on avointa. Tapaamiset ovat hyvin järjestettyjä ja johdettuja. On myös aikaa keskustelulle. Keskustelu toimii myös tapaamisten ulkopuolella, mikä mahdollistaa avun ja kommenttien saamisen pikaisestikin omiin ongelmiin. Klubissa kuulluista asiantuntijaluennoista sekä muiden kokemuksista olen oppinut paljon. Järjestävä taho toimii sopivasti taustalla tuomatta esille liikaa omaa yritystään.”

Klubilainen, Metso


“IHRM-klubin toimintaan osallistuminen on erinomainen tapa pysyä ajan tasalla kansainvälisen työskentelyn ajankohtaisista aiheista, vaihtaa tietoa luottamuksellisesti muiden klubijäsenorganisaatioiden edustajien kanssa ja hankkia benchmarkingia oman toiminnan kehittämisen tarpeisiin.”

Tiina Kemppainen, International Mobility Specialist, Wärtsilä