IHRM-Asiantuntija palveluksessasi

IHRM Liaison Marja Tahvanainen palvelee globaalin mobiliteetin ja kansainvälisen henkilöstöjohtamisen kysymyksissä. Palveluita ovat esimerkiksi:

  • Sparraus-/konsultatiiviset keskustelut
  • Muiden tahojen laatimien suunnitelmien ja dokumenttien kommentointi
  • Asiantuntijalausunnot
  • Asiantuntijaluennot
  • Osallistuminen asiantuntijana laajempiin, muiden tahojen vetovastuulla oleviin projekteihin 

Puh. +358 40 733 9915, marja.tahvanainen@ihrmliaison.fi 


Ota yhteyttä!